Kierunek: Opiekun w domu pomocy społecznej

starszy mężczyzna i lekarz

forma zaoczna – 2 lata (4 semestry)

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie (podanie do szkoły)
 • Dwie fotografie podpisane na odwrocie
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • Orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli dotyczy)
 • Stosowny dokument potwierdzający szczególny status (wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka kandydata niepełnosprawność innej bliskiej osoby, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka) – do pobrania:
  • Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
  • Oświadczenie o wielodzietności
 • Badanie na obecność pałeczek salmonella shigella (potwierdzenie do wglądu)
 • Szczepienie WZW typu B (potwierdzenie do wglądu)
 • Dowód osobisty (do wglądu)

Pobierz dokument

Zapisz się!

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO SZKOŁY

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie, której dane kontaktowe są następujące:

- adres korespondencyjny: 82-400 Sztum, ul. Reja 12

- nr telefonu: 55 277 24 08 lub 516 667 778

- adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z rekrutacją do Pomorskiej Medycznej Szkoły Policealnej w Sztumie.

 

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich zakres wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji do szkoły.

 

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe zawarte w dokumentacji rekrutacyjnej będą przechowywane przez okres 1 roku w przypadku nieprzyjęcia do szkoły oraz nie dłużej niż do końca okresu kształcenia w przypadku przyjęcia do szkoły.

 

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa (SIO, OKE w Gdańsku). Dane osobowe mogą być również powierzone podmiotom, które świadczą usługi dla Administratora (lekarz medycyny pracy).

 

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania,  ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).