Opiekun w Domu Pomocy Społecznej

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekun w Domu Pomocy Społecznej symbol cyfrowy zawodu 341203
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.03 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Opiekun w domu pomocy społecznej to pracownik pierwszego kontaktu.  Zawód ten polega na pracy z osobami niesamodzielnymi, chorymi, często niepełnosprawnymi zarówno fizycznie jak i psychicznie, które potrzebują stałej, całodobowej opieki drugiego człowieka.

Kształcąc się na kierunku  opiekun w domu pomocy społecznej nauczysz się:

 • aktywizować podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej;
 • pielęgnować oraz dbać o zdrowie i higienę osobistą osób chorych i niesamodzielnych;
 • doradzać w zakresie planowania wydatków lub sposobu spędzania czasu wolnego;
 • mobilizować podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego oraz rozwijanie jego zainteresowań;
 • udzielać pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia podopiecznego;
 • aktywnie uczestniczyć w procesie rehabilitacji i aktywizacji podopiecznego oraz wykonywać określone zadania pod nadzorem lub na zlecenie lekarza bądź terapeuty;
 • kształtować pozytywne relacje interpersonalne w najbliższym otoczeniu podopiecznego;
 • udzielać  wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych.

 

Możliwości pracy

 • Domy pomocy społecznej
 • Hospicja
 • Ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych

 

W zawodzie opiekun w Domu Pomocy Społecznej doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • cierpliwość, troskliwość, opiekuńczość,
 • empatia, wyrozumiałość, życzliwość, tolerancyjność,
 • umiejętność słuchania, odporność psychiczna,
 • kondycja fizyczna,
 • otwartość, odpowiedzialność.