Technik masażysta

Informacje o zawodzie

 • Zawód: technik masażysta symbol cyfrowy zawodu 325402
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.10 Świadczenie usług w zakresie masażu
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Jednym z popularniejszych zawodów medycznych w rehabilitacji jest zawód masażysty. Jest to zawód regulowany, co oznacza, że zakres obowiązków i kwalifikacje ustala Ministerstwo Zdrowia. Technik masażysta musi posiadać biegłą znajomość podstaw teoretycznych i sprawność manualną. Masażysta stosuje wszystkie metody i techniki masażu oraz zabiegi, które usprawniają leczenie i rehabilitację ludzi chorych, a także relaksują i odmładzają zdrowych.

Kształcąc się na kierunku technik masażysta nauczysz się wykonywać masaż:

 • leczniczy – klasyczny
 • sportowy
 • kosmetyczny
 • profilaktyczny
 • relaksacyjny
 • limfatyczny
 • segmentarny

 

Ponadto będziesz przygotowany do:

 • stosowania technik i metod masażu w zależności od zaleceń lekarza, typu schorzenia oraz stanu pacjenta
 • obserwowania reakcji pacjenta na stosowane zabiegi i ewentualnego modyfikowania technik masażu
 • obsługiwania sprzętu wykorzystywanego podczas masażu
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Dodatkowymi korzyściami nauki w naszej szkole jest możliwość wzięcia udziału w prowadzonej innowacji Wellnes&Spa.

 

Możliwości pracy

 • szpitalne oddziały rehabilitacji
 • przychodnie rehabilitacyjne
 • sanatoria
 • prywatne kliniki, które specjalizują się w działalności rehabilitacyjnej
 • gabinety kosmetyczne, salony urody
 • centra odnowy biologicznej
 • hotele lub ośrodki wypoczynkowe
 • kluby sportowe
 • prowadzenie własnej działalności w zakresie masażu

 

W zawodzie technik masażysta doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • dobra sprawność manualna i dobry stan zdrowia
 • systematyczność, dokładność, wrażliwość, obowiązkowość
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
 • odporność na stres
 • dobra kondycja fizyczna
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność
 • troska o klienta/ pacjenta