Asystentka stomatologiczna

Informacje o kierunku

 • Zawód: asystentka stomatologiczna (symbol cyfrowy zawodu 325101)
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) – kształcenie w formie stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.01 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Zawód asystentki stomatologicznej w Polsce istnieje od 1992 roku. Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego.
Kształcąc się na kierunku higienistka stomatologiczna nauczysz się

 • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
 • przygotowywać pacjentów do zabiegów stomatologicznych
 • przekazywać pacjentom zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu stomatologicznym
 • korzystać z wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii w komunikowaniu się z pacjentem
 • korzystać z wiedzy z zakresu anatomii, fizjologii i patologii narządu żucia
 • współpracować z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zabiegów stomatologicznych
 • współdziałać z lekarzem dentystą przy udzielaniu pierwszej pomocy
 • rozróżniać materiały stomatologiczne stosowane w lecznictwie stomatologicznym oraz wyjaśniać sposoby i zasady ich przygotowywania i przechowywania
 • przygotowywać materiały stomatologiczne do wypełnień i wycisków
 • użytkować, przechowywać i konserwować urządzenia i aparaty oraz instrumenty stomatologiczne
 • prowadzić w gabinecie stomatologicznym dokumentację wykonanych zabiegów stomatologicznych oraz rozliczenia zużytych leków i wyrobów medycznych
 • stosować przepisy prawa dotyczące wykonywanych zadań zawodowych.

 

Możliwości pracy

 • gabinety stomatologiczne w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • poradnie i gabinety w klinikach stomatologicznych
 • gabinety chirurgii szczękowej

 

W zawodzie asystentka stomatologiczna doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • dobra sprawność manualna
 • dokładność, sumienność, wrażliwość, obowiązkowość, cierpliwość
 • chęć niesienia pomocy
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • planowość i systematyczność działań
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • zdolności organizacyjne