Asystent osoby niepełnosprawnej

Informacje o kierunku

Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej (symbol cyfrowy zawodu 341201)

 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) – kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.01 Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Zawód asystenta osoby niepełnosprawnej jest zawodem wpisanym do systemu kształcenia w roku 2001. Celem głównym działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości.

Kształcąc się na kierunku asystent osoby niepełnosprawnej nauczysz się:

 • współtworzyć program rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej
 • planować, kontrolować i oceniać indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej
 • doradzać w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych i zawodowego przekwalifikowania osobie niepełnosprawnej
 • diagnozować warunki życia osoby niepełnosprawnej
 • mobilizować podopiecznego do kontaktów społecznych, korzystania z usług kulturalnych, rekreacji
 • dążyć do usuwania barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych
 • pobudzać aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej
 • włączać osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

 

Możliwości pracy:

 • dom osoby niepełnosprawnej w ramach prowadzenia działalności gospodarczej
 • oddziały rehabilitacji
 • domy opieki społecznej
 • oddziały szpitalne opieki długoterminowej

 

W zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • zdolności negocjacyjne
 • komunikatywność
 • empatia, sumienność, wrażliwość, obowiązkowość, cierpliwość
 • konsekwencja w realizacji zadań
 • umiejętność współpracy