Podolog

Informacje o kierunku

 • Zawód: Podolog symbol cyfrowy zawodu 323014
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej lub stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje: FRK.05 Świadczenie usług w zakresie zabiegów podologicznych
 • Nauka bezpłatna

 

Kształcąc się na kierunku podologia nauczysz się:

 • wykonywać zabiegi profilaktyczno-pielęgnacyjno-lecznicze na stopach
 • organizować pracę związaną wykonywaniem zabiegów podologicznych
 • prowadzenia edukacji i promocji w zakresie zdrowia stóp
 • prowadzenia dokumentacji gabinetu podologicznego
 • obsługiwać sprzęt
 • prowadzić dokumentację
 • komunikować się z pacjentem

 

Ponadto w całym cyklu kształcenia nauczysz się:

 • udzielać odpowiednich porad profilaktyki zdrowia stóp
 • dobierać zabiegi kosmetyczne odpowiednie do pielęgnacji i zapobiegania chorobom stóp
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • wykonywać dezynfekcję narzędzi i sprzętu
 • prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług podologicznych

 

Możliwości pracy

 • w gabinetach kosmetycznych ni podologicznych
 • w gabinetach odnowy biologicznej
 • własna działalność gospodarcza

 

W zawodzie podologa doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje

 • sprawność ruchowa dłoni i palców
 • dokładność, systematyczność, wrażliwość, obowiązkowość
 • poczucie estetyki
 • łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi

troska o klienta oraz wzbudzanie zaufania klienta