Technik sterylizacji medycznej

Informacje o kierunku

 • Zawód: Technik sterylizacji medycznej cyfrowy zawodu 321104
 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) – w systemie zaocznym
 • Uzyskane kwalifikacje: MED.12 Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Innowacyjny kierunek technik sterylizacji medycznej utworzony został w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i UE, powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia.

Zachowanie higieny w placówkach ochrony zdrowia, a także w gabinetach kosmetycznych to bardzo ważny czynnik mający bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pacjentów czy klientów. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.

Kształcąc się na kierunku technik sterylizacji medycznej nauczysz się:

 • utrzymywać czystość mikrobiologiczną narzędzi używanych do diagnozowania i leczenia
 • kwalifikować sprzęt do dezynfekcji
 • kontrolować narzędzia i sprzęt pod kątem jakościowym i ilościowym
 • dokonywać dekontaminacji czyli mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi, myć i dezynfekować  narzędzia maszynowo
 • przygotowywać roztwory preparatów myjących i dezynfekcyjnych
 • pakietować bieliznę operacyjną i materiał opatrunkowy, przygotować pakiety okolicznościowe
 • obsługiwać maszyny do mycia i dezynfekcji, obsługiwać sterylizatory
 • kontrolować proces mycia i dezynfekcji, kontrolować proces sterylizacji
 • sporządzać niezbędną dokumentację.

 

Perspektywy zatrudnienia

Usługi specjalistów z dziedziny  sterylizacji medycznej są niezbędne w  zakładach opieki zdrowotnej, jak szpitale, przychodnie, pracownie endoskopowe, pracownie mikrobiologiczne, bloki operacyjne, gabinety stomatologiczne i chirurgii stomatologicznej  czy centralne sterylizatornie.

Pracę można znaleźć również w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją sterylnych wyrobów medycznych, gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych oraz studiach tatuażu.

Niezachowanie zasad sterylności w wielu miejscach grozi karami pieniężnymi, dlatego pracodawcy chętnie zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów.

W zawodzie technik sterylizacji medycznej sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • odpowiedzialność
 • skrupulatność
 • dobra koncentracja
 • konsekwencja w realizacji zadań
 • samodzielność w działaniu.