Higienistka stomatologiczna

Informacje o kierunku

Zawód: higienistka stomatologiczna (symbol cyfrowy zawodu 325102)

 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – kształcenie w formie stacjonarnej
 • Uzyskane kwalifikacje:
  MED.02 Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

Zawód higienistki związany jest ze specjalnością periodontologiczną w stomatologii oraz z profilaktyką indywidualną i grupową, szczególnie w przedszkolach i szkołach. Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty Higienistka stomatologiczna ma przygotowanie do pracy w gabinetach różnych specjalności stomatologicznych.

Kształcąc się na kierunku higienistka stomatologiczna nauczysz się:

 • wyjaśniać czynności fizjologiczne i rozpoznawać stany patologiczne narządu żucia
 • wykonywać wstępne badania diagnostyczne
 • dobierać środki do prawidłowego utrzymania zdrowia jamy ustnej
 • wykonywać zabiegi takie jak: piaskowanie, polerowanie, skalingi nad i poddziąsłowe, lakierowanie i lakowanie uzębienia w zakresie profilaktyki kariologicznej, impregnacje zębów mlecznych u dzieci, dopasowywanie wypełnień do zgryzu, wykańczanie i polerowanie wypełnień amalgamatowych
 • prowadzić podstawowe porady dietetyczne
 • wykorzystywać w pracy nowoczesny sprzęt stomatologiczny
 • przygotować pacjenta do zabiegu stomatologicznego, oraz przekazywać zalecenia przed zabiegiem i po zabiegu – ustnie lub pisemnie.
 • sprawdzać parametry życiowe pacjenta w trakcie i po zabiegu
 • sporządzać dokumentację pacjenta na zlecenie lekarza dentysty
 • wykonywać czynności administracyjne i prowadzić dokumentację związaną z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego, wykorzystując techniki komputerowe oraz obsługując specjalistyczne programy stomatologiczne.

 

Możliwości pracy

 • prowadzenie własnego gabinetu higienizacji jamy ustnej
 • gabinety stomatologiczne w podstawowej i specjalistycznej opiece zdrowotnej
 • prywatne gabinety stomatologiczne
 • poradnie i gabinety w klinikach stomatologicznych
 • gabinety stomatologiczne w przedszkolach i szkołach

 

W zawodzie higienistka stomatologiczna doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • dobra sprawność manualna
 • dokładność, sumienność, wrażliwość, obowiązkowość, cierpliwość
 • chęć niesienia pomocy
 • samodzielność w realizacji zadań
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • zdolność koncentracji i podzielność uwagi
 • planowość i systematyczność działań
 • spostrzegawczość i szybkość reagowania
 • zdolności organizacyjne