Opiekunka dziecięca

Informacje o kierunku

 • Zawód: Opiekunka dziecięca symbol cyfrowy zawodu 325905
 • Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) – w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.04 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
 • Nauka bezpłatna

 

Opis kierunku

 • Dyplomowana opiekunka dziecięca zajmuje się sprawowaniem fachowej opieki nad małymi dziećmi w wieku od 0-4 roku życia.
 • Zadaniem opiekunki jest zapewnienie bezpieczeństwa dziecku oraz zaspokajanie jego
 • Opiekunka wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka – odpowiada za jego higienę, kąpiele, mycie, przewijanie, przebieranie, czesanie, pielęgnację. Odpowiada również za prawidłowe odżywianie dziecka, podawanie leków, jeśli zachodzi taka konieczność.
 • Do zadań opiekunki należy także prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka oraz zagwarantowanie wypoczynku na świeżym powietrzu.
 • Dyplomowane opiekunki dziecięce posiadają również wiedzę oraz umiejętności w zakresie pracy z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności lub upośledzenia, czy wymagających rehabilitacji.
 • Opiekunka dziecięca potrafi udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Możliwości pracy

 • Żłobki,
 • Przedszkola,
 • Dziecięce oddziały szpitalne,
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 • Domy małego dziecka,
 • Sale zabaw dla dzieci,
 • Jako niania lub opiekunka w prywatnym domu,
 • Jako „Au-pair”, czyli niania w prywatnym domu poza granicami Polski
 • hospicja i różnego rodzaju ośrodki, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi)

 

W zawodzie opiekunka dziecięca doskonale sprawdzą się osoby, które cechuje:

 • odpowiedzialność, spokój, opanowanie, łagodność, ale równocześnie pewne zdecydowanie, potrzebne do zapanowania nad dziećmi oraz cierpliwość,
 • kreatywność, pomysłowość i umiejętności organizacyjne
 • zawód opiekunki dziecięcej jest zajęciem dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt.