Opiekunka środowiskowa

Informacje o kierunku

Zawód: opiekunka środowiskowa (symbol cyfrowy zawodu 341204)

 • Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry) – kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej
 • Uzyskane kwalifikacje: SPO.05 Świadczenie usług opiekuńczych
 • Nauka bezpłatna
 • Oferta skierowana do osób z wykształceniem średnim

 

Opis kierunku

Opiekunka środowiskowa udziela pomocy i świadczy usługi opiekuńcze osobom przewlekle chorym, samotnym i niesamodzielnym, które nie mają dostatecznego wsparcia
ze strony rodziny lub innych osób z najbliższego otoczenia. Opiekunka środowiskowa pomaga podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych takich jak robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie. Zajmuje się pielęgnowaniem oraz dbaniem o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych. Udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego oraz mobilizuje podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania jego zainteresowań.

 

Program zajęć obejmuje:

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne
 • człowiek w środowisku społecznym
 • organizowanie prac opiekuńczych
 • wykonywanie czynności opiekuńczych i pielęgnacyjnych
 • aktywizowanie osoby podopiecznej do samodzielności życiowej
 • wspierać osobę niepełnosprawną w dążeniu do samodzielności życiowej
 • praktyka zawodowa.

 

Możliwości pracy:

 • w domach opieki społecznej
 • w oddziałach szpitalnych opieki długoterminowej
 • prywatna praktyka/ działalność gospodarcza

 

Opiekunka środowiskowa posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania i pomocy w rozwiązywaniu problemów podopiecznego,
 • udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
 • organizacji czasu wolnego podopiecznego
 • pomocy podopiecznemu w prowadzeniu gospodarstwa domowego
 • wykonywania czynności pielęgnacyjnych
 • prowadzenia ćwiczeń rekreacyjnych dostosowanych do stanu zdrowia podopiecznego