Historia szkoły

Historia szkoły

Sztumski Medyk to szkoła z bogatą, prawie 60 letnią tradycją w kształceniu kadr medycznych.

 

1 IX 1960

Rozpoczęcie pierwszego roku nauki w czteroletnim Państwowym Liceum Pielęgniarstwa w Sztumie. Pierwszym dyrektorem zostaje mgr Mieczysław Ziarko, absolwent Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Grono pedagogiczne składa się z dziewięciu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących oraz trzech nauczycielek zawodu – dyplomowanych pielęgniarek. Naukę w czteroletniej szkole rozpoczyna 37 uczennic. W latach 1964-1966 – szkołę kończą trzy roczniki, razem 82 osoby;


 

 

1 IX 1962

Kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Krystyna Andruszkiewicz, pielęgniarka dyplomowana.


 

 

1 IX 1964

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego obejmuje Elżbieta Szczucka, pielęgniarka dyplomowana.


 

 

1 IX 1966

Funkcję kierownika szkolenia praktycznego obejmuje Leokadia Grzesik, pielęgniarka dyplomowana.


 

 

1 IX 1969

Kierownikiem szkolenia teoretycznego zostaje Bogumiła Kukiełka, a kierownikiem szkolenia praktycznego – Jadwiga Sim.


 

 

1 IX 1970

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Jan Ziarko, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.


 

 

27 I 1974

Nadanie Liceum Medycznemu imienia Anieli Krzywoń.


 

 

1 IX 1974

Kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Maria Krystyna Żeligowska, pielęgniarka dyplomowana.


 

 

6 IX 1978

Otwarcie czteroletniego Wydziału Opiekunek Dziecięcych. Wydział ten ukończyły w latach 1982 – 1985 – cztery roczniki (80 osób).
Kierownikiem szkolenia praktycznego zostaje Irena Ciepierska, położna dyplomowana.


 

 

1 IV 1980

Na stanowisko dyrektora szkoły zostaje powołana Maria Krystyna Żeligowska, mgr pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie.


 

 

11 III 1983

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Krzysztof Ciosek, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.


 

 

11 II 1985

Zmiana nazwy szkoły na: Zespół Szkół Medycznych w Sztumie.


 

 

12 II 1985

Otwarcie Wydziału Położnych w Medycznym Studium Zawodowym z 2,5-letnim cyklem kształcenia. Naukę rozpoczyna 15 osób.


 

 

I IX 1985

Kierownikiem kształcenia praktycznego zostaje mgr Maria Rawicz-Wers, mgr pielęgniarstwa Akademii Medycznej w Lublinie.


 

 

I IX 1987

Funkcję dyrektora obejmuje mgr Krystyna Szafrańska, była uczennica LM w Sztumie, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.


 

 

1 IX 1990

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Wacław Bielecki, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego.


 

 

1 IX 1993

Otwarcie Wydziału Terapii Zajęciowej w Medycznym Studium Zawodowym o 2-letnim cyklu kształcenia.


 

 

1 IX 1995

Otwarcie Wydziału Technik fizjoterapii w Medycznym Studium Zawodowym o 2,5-letnim cyklu kształcenia.


 

 

1 IX 1996

Decyzją Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Zespół Szkół Medycznych w Sztumie przekształca się w szkołę policealną: Medyczne Studium Zawodowe w Sztumie.


 

 

1 IX 2004

Kierownikiem kształcenia praktycznego zostaje mgr Halina Kaszubowska.


 

 

17 VIII 2005

Samorząd Województwa Pomorskiego w Gdańsku podejmuje decyzję o zmianie nazwy szkoły na Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych.


 

 

1 IX 2005

Otwarcie i nabór na nowy kierunek technik masażysta.


 

 

2006-2008

Otwarcie nowych kierunków w trybie zaocznym: technik usług kosmetycznych, opiekun medyczny, opiekunka środowiskowa oraz asystent osoby niepełnosprawnej.


 

 

1 IX 2012

Dyrektorem szkoły zostaje mgr Barbara Borko.


 

 

13 II 2012

Otwarcie nowego kierunku asystentka stomatologiczna.


 

 

1 IX 2014

Otwarcie nowego kierunku higienistka stomatologiczna.


 

 

6 II 2017

Kierownikiem kształcenia praktycznego zostaje mgr Elżbieta Kopij.