PMSP w Sztumie — kształcenie kadr medycznych

W PMSP w Sztumie zajmujemy się profesjonalnym kształceniem kadr medycznych od 1960 roku. Nasza szkoła to miejsce, w którym wykształcenie zdobyło wiele osób obecnie pracujących w zawodzie w kraju i za granicą. Rozwój placówki i jej miejsce na edukacyjnej scenie miasta Sztum i okolic opisaliśmy szczegółowo w kalendarium wydarzeń PMSP. Obecnie jest u nas dostępnych wiele ciekawych kierunków z dziedziny medycznej, społecznej i pokrewnych. Prowadzimy kształcenie w trzech trybach, dziennym, zaocznym i wieczorowym. Zachęcamy również do brania udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Duży wybór kierunków zawodowych

Jedną z wielu zalet, jakie ma nasza szkoła jest duży wybór kierunków zawodowych, kształcimy opiekunów medycznych, dziecięcych i środowiskowych, higienistki i asystentki stomatologiczne oraz innych specjalistów i techników. Kończąc jeden z kierunków, tworzysz dla siebie nowe możliwości na rynku pracy. Nasi absolwenci mają nie tylko szeroką wiedzę, ale również umiejętności obsługi nowoczesnych maszyn wykorzystywanych w placówkach medycznych. Wyposażenie pracowni PMSP jest bardzo bogate i nieustannie aktualizowane.