Programy unijne dla edukacji

Nasza placówka uczestniczy i uczestniczyła w przeszłości w wielu programach unijnych dla edukacji, jednym z nich był program:  „Wzmocnienie potencjału zdrowia pracowników szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd województwa pomorskiego” był on realizowany w latach 2016-2018 na terenie województwa pomorskiego. Celem programu było poprawienie stanu zdrowia i jakości życia pracowników szkół i placówek oświatowych, zwiększenie ich wiedzy na temat zdrowego stylu życia oraz zachęcenie do podejmowania działań na rzecz swojego zdrowia.

 

Unijne wsparcie dla imigrantów z Ukrainy

Obecnie nasza placówka bierze udział z programie przeznaczonym dla placówek edukacyjnych, oferujących unijne wsparcie dla imigrantów z Ukrainy.  Program „Wsparcie ukraińskich imigrantów w Pomorskiem” pozwolił nam na uzyskanie dofinansowania na dodatkowe działania edukacyjne. W ramach tego programu organizujemy zajęcia i kursy zawodowe oraz języka polskiego dla osób, które znalazły się w Polsce na skutek wojny. Działania takie znacznie ułatwiają integrację i pozwalają imigrantom na szybkie znalezienie swojego miejsca na lokalnej scenie zawodowej.