Nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Opiekunka Dziecięca

Ogłaszamy nabór na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie Opiekunka Dziecięca

Nr i oznaczenie kwalifikacji: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Symbol cyfrowy zawodu: 325905

Słuchaczem kursu może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i ukończyła co najmniej gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową.

Nauka będzie odbywać się w systemie zaocznym, bezpłatnie. Kształcenie trwa 2 lata i kończy się zewnętrznym egzaminem zawodowym, po zdaniu którego otrzymuje się certyfikat potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu opiekunki dziecięcej.

Pierwsze zajęcia już w piątek 03.03.2023 r. Plan lekcji w zakładce Plany zajęć