Informacja w sprawie zajęć w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych w Sztumie aktualizacja

AKTUALIZACJA 23.04.2021!

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. dla wszystkich słuchaczy zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą realizowane stacjonarnie, natomiast zajęcia teoretyczne w trybie zdalnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA 19.04.2021!

Od dnia 19 kwietnia 2021 r. zajęcia praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji czerwiec-lipiec 2021r. będą realizowane stacjonarnie, natomiast zajęcia teoretyczne w trybie zdalnym zgodnie z planem nauczania. Dla pozostałych słuchaczy zajęcia teoretyczne i praktyczne nadal w trybie zdalnym zgodnie z planem nauczania.

AKTUALIZACJA 29.03.2021! Do dnia 11.04.2021 r. wszystkie zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym.

AKTUALIZACJA 19.03.2021! Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym do dnia 11.04.2021 r.

AKTUALIZACJA 15.03.2021! Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym do dnia 28.03.2021 r.

AKTUALIZACJA 01.03.2021! Zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym do dnia 14.03.2021 r.

Od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. zajęcia teoretyczne będą realizowane w trybie zdalnym. Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą odbywały się w trybie stacjonarnym zgodnie z planem nauczania.