Kontakt

Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie

ul. Reja 12
82-400 Sztum

REGON: 000292008
NIP: 5792280399

Telefon: 55 277 24 08
Kom. 516 667 778
Fax: 55 277 27 50
e-mail: sekretariat@medyk.sztum.pl

e-mail Inspektora Ochrony Danych:               Katarzyna Kawczyńska                   ido@medyk.sztum.pl

*Wysyłając wiadomość/podejmując kontakt wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w wiadomości wyłącznie w celu udzielenia mi odpowiedzi, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 s.1 z 04.05.2016) RODO. Administratorem danych osobowych jest Pomorska Medyczna Szkoła Policealna w Sztumie z siedzibą przy ul. Reja 12, 82-400 Sztum. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Administratora jak powyżej lub na adres e-mail: ido@medyk.sztum.pl. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi. Dane mogą być przekazywane procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami w ramach udzielenia informacji oraz podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Accessibility