Sekretariat

Interesanci przyjmowani są w Sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30

Kontakty bezpośrednie:

Dyrektor Szkoły

Barbara Borko: dyrektor@medyk.sztum.pl

Kierownik szkolenia praktycznego

Elżbieta Kopij: kierownik@medyk.sztum.pl

Sekretariat

Anna Urbanowska: sekretariat@medyk.sztum.pl

Główna Księgowa

Monika Spik: ksiegowa@medyk.sztum.pl

Kadry i zamówienia publiczne

Aleksandra Bień: kadry@medyk.sztum.pl

Biblioteka

Joanna Banaszak: biblioteka@medyk.sztum.pl

Inspektor ochrony danych

Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych – Katarzynę Kawczyńską, z którą można kontaktować się pod adresem e-mail: ido@medyk.sztum.pl

Accessibility